SLAVA


UKRAINI!

Preču kvalitātes garantija, atgriešana un apmaiņa

 • Atkarībā no iegādātajām mēbelēm tām ir līdz 24 mēnešu garantija. Mēbeļu konstrukcijai ir 24 mēnešu garantija, bet citām mēbeļu daļām – 12 mēnešu garantija. Garantija attiecas tikai uz precēm, kas tiek izmantotas mājsaimniecībā, t. i., nevis komercdarbībai.
 • Lietuvas Republikas Civilkodeksa 6.338. pantā ir noteikti termiņi pretenziju iesniegšanai par Preces defektiem.
 • Garantija ir piemērojama Lietuvas Republikas teritorijā
 • Garantija attiecas uz produkta kvalitātes trūkumiem, kas radušies ražotāja vainas dēļ.
 • Garantijas laikā mēs uz sava rēķina labosim vai nomainīsim mēbeles, kas neatbilst to kvalitātei.
 • Ja pasūtītie produkti ir izgatavoti atbilstoši klienta vajadzībām un nosacījumiem, preces nav iespējams atgriezt.

  Mēbeļu kvalitātes defekti netiek uzskatīti par defektiem un uz tiem neattiecas garantijas noteikumi:

  • Ja mēbeles atbilst Pārdevēja noteiktajam kvalitātes standartam
  • Mēbeļu dabiska nolietojuma vai to īpašību izmaiņu gadījumā, mēbeļu lietošanas laikā uz tekstilizstrādājumiem, audumiem u. tml. rodoties krokām.
  • Mēbeļu audumiem, dabiskajai ādai un mēbeļu kopējam izskatam
  • Dabīgā koka tekstūras, tekstila, audumu vai ādas toņa nevienādumam
  • Pircējs mēbeles ir sabojājis: lietojot tās citam mērķim, nekā paredzēts, tīši sabojājot, sabojājot, ko nav izraisījusi Pārdevēja veiktā uzstādīšana vai remonts, ugunsgrēka, materiālu, šķidrumu, dzīvnieku un citu ārējo faktoru iedarbības rezultātā
  • +/- līdz 5 cm par mēbeļu izmēru neatbilstībām salīdzinājumā ar datiem, kas norādīti tīmekļa vietnē www.sofalovakedestalas.lt
  • Starp Pircējam iesniegtajiem tekstilizstrādājumu, audumu, koksnes paraugiem (noliktavā, tīmekļa vietnē u. c.) un precēm var atšķirties toņi, faktūra un tekstūra
  • Jaunas mēbeles izdala smaku, kas izzūd, vēdinot telpas.
  • Dažas mēbeļu daļas (izvelkamais matracis, balsta vai iekšējās mēbeļu daļas) ir pārklātas ar palīgaudumu, kura krāsa var atšķirties no mēbeļu galvenā auduma
  • Mīkstām mēbelēm ir iespējama polsterējuma tekstila vai ādas vaļīgums dabīgā auduma izstiepšanās dēļ
  • Ja klients pasūta mēbeles dažādos laikos, preces var tikt izgatavotas dažādos laikos, tādējādi var atšķirties tekstila, auduma, koka u. c. toņi
  • Ja pircējs nav ievērojis mēbeļu lietošanas un kopšanas instrukcijas
  • Mēbelēm, kuru defekti ir iepriekš apspriesti ar Pircēju
  • Mēbeles no ekspozīcijas
  • Koka mēbelēm bez apdares

   Preču atgriešana un maiņa

   • Preču atgriešana un maiņa notiek saskaņā ar Lietuvas Republikas valdības lēmumu Nr. 738 "Par mazumtirdzniecības noteikumu apstiprināšanu" (spēkā no 2014. gada 29. jūlija) un saskaņā ar CK 6.362. pantu.
   • Pircējs nedrīkst atdot atpakaļ preces, kas ir pasūtītas un/vai izgatavotas vai saražotas pēc Pircēja individuāla pasūtījuma, pēc Pircēja īpašiem norādījumiem vai kas ir skaidri pielāgotas Pircēja individuālajām vajadzībām un nav iepriekš izgatavotas, kā arī visos citos Lietuvas Republikas tiesību aktos noteiktajos gadījumos.
   • Pircējs nevar atdot atpakaļ ekspozīcijas preces, jo tās tiek uzskatītas par lietotām. Lietotas preces ir iekļautas neatgriežamo un nemaināmo preču sarakstā, tāpēc, ja tās iegādājaties un pēc tam pārdomājat to nepieciešamību, pārdevējam nav pienākuma tās pieņemt, bet tās var apmainīt vai atgriezt tikai ar pārdevēja labticīgu piekrišanu.
   • Par nododamās atpakaļ lietas komplektāciju un iepakošanu atbild Pircējs. Ja prece nav nokomplektēta un pienācīgi iepakota, Pārdevējs nepieņem nododamās atpakaļ lietas.
   • Kvalitatīvu preču maiņa un atgriešana 
   • Pārdevējs pieņem nododamo atpakaļ lietu tikai tad, ja:
   1. nododamā atpakaļ prece ir oriģinālā, kārtīgā iepakojumā.
   2. nododamā atpakaļ prece ir kvalitatīva, nav bojāta, lietota un tās izskats nav būtiski mainījies, un mēbele nav samontēta un nav mēģināts to samontēt.
   3. ja nododamās atpakaļ preces ir tādā pašā komplektācijā, kādā Pircējs tās saņēma.
   • Pārdevējs neatbild par to, ka interneta veikalā esošās mēbeles pēc savas formas, krāsas vai citiem parametriem var neatbilst faktiskajiem mēbeles izmēriem, formai un krāsai Pircēja izmantotās attēlus rādošās ierīces īpatnību dēļ.

   Jāatzīmē, ka Mazumtirdzniecības noteikumu 17. punktā ir noteikts saraksts ar precēm, kuras nav atgriežamas (piemēram, elektrotehnika, rotaļlietas, mēbeles, kosmētika, grāmatas, apakšveļa u. tml.). Šajā sarakstā iekļautās preces var atgriezt tikai tad, ja tās ir atbilstošas kvalitātes un ar pārdevēja piekrišanu. Ar norādītajiem noteikumiem varat iepazīties šajā saitē: https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=712337a0164711e4afafe56485a7e49a